Kantoor Hasselt - Hasselt (Belgium) - bizbook

FR  |  EN |  NL
A- A A+

Audit & assurance

Kantoor Hasselt - Hasselt (Belgium) - Audit & controle


Luxemburg:


wettelijke of contractuele opdracht van audit van jaarrekeningen, al dan niet geconsolideerd

 • audit van jaarrekeningen opgemaakt in de toepassing van LUX GAAP of van IFRS
 • beperkt nazicht van financiële overzichten en van financiële rapporteringspaketten

Bijzondere wettelijke opdrachten

 • interim dividenden
 • inbreng in natura
 • omzettingen van venootschapsvorm
 • fusies en splitsingen
 • uitgifte converteerbare leningen
 • vereffeningen van vennootschappen


België:


Wettelijke opdracht van audit van jaarrekeningen, al dan niet geconsolideerd

 • mandaten van commissaris van handelsvennootschappen en van verenigingen
 • opdrachten die aan een commissaris worden toevertrouwd zoals de controle van een wijziging van het maatschappelijk doel of van het toekennen van een interimdividend

Andere wettelijke opdrachten

 • bepaald door de vennootschapswetgeving
  • inbreng in natura en quasi-inbreng
  • omzetting van de rechtsvorm van vennootschappen
  • fusies, splitsingen en vereffeningen van vennootschappen
 • bepaald door andere wetgevingen en reglementeringen
  • milieu-audits
  • ondernemingsraden
  • ziekenhuiswetgeving
  • VZW-wetgeving

Andere auditopdrachten

 • diepgaand onderzoek van de kredietwaardigheid van ondernemingen
 • audit van dochtervennootschappen en filialen van buitenlandse ondernemingsgroepen
 • audit van geautomatiseerde informatiesystemen (in onderaanneming)
 • omzetting van waarderingsregels naar IFRS/IAS normen
 • gerechterlijke opdrachten
 • schade-expertises